AV Alla.Socuma Kompetenser.PåborbetsplatsenÄRFörlåtelseden Allra Viktigaste。EttFöretagKanHelt Enkelt Inte Fungera OM OenigheterStårievägenförarbetet。Du Kanske Antar Att DinaAnställdaHelteNkeltKanGåVidare埃斯特Zhiquyt,Men OfttaärDILIDSÅLATT。attärasigförlåtelseÄrnågotsom du kan Uppmuntra,埃尔威尔·奥赫MedLäraut。Som tur harboobonlösningenpå问题med Oenigheter - Oberoende Av Hur Lennge Dispyten Har Legat Och Gnagt。

Dispyterärodervikliga.

我enmilityaldärelettaltalmänniskormed olika personligheter ska samarbetaellerumåsKommer Discayter AttUppstå。detärtyvärreltfaktum,och eltetoom kan blidestovärrepåarbetsplatsendärmanintesjälvvalvalthaltsinakollegor。attärasig attKommaÖverens.Och SamarbetaUtanförsin trygghetszonOch Ens Vanliga Socuma Gruppären viktig社会kompetens som vi oftabehöverpåarbetsplatsen。I 99%AV堕落LöserKollegor新浪问题Vänskapligt.。De Kan直到Exempel:

  • KommaÖverens.OM ATT INTE TA UPPÄMNETIGEN
  • Hållasig直到arbetsrelaterade samtalNärdeses.
  • 我bästafall,seSakenFrånden Andra personens perspektiv ochfåmer respektFörVarandra.

我ovanstående场景Ärlltväl。我vissa fall kan manbestämmasigföratHelt undvika varandra我弗拉米格。DetÄrKanskeInte理想,Men Om Ens RollerInteärKoppladeKandet Ibland Vara denbästaMöjligheten。en ellerbådapersonernakan直到slutsägauppsigPÅGrundAv DenOlöstaKonflikten.

Du VillVälIneLBLIVEVMED DINABÄSTAANSTÄLLLLA?

Vad DetÄnÄrom ligger bakom dispytenärdetbästatillvägagångssättetathupmuntra en KulturdärmanFörlåterVarandra.。DISPYTER LEDER TILLALågarbetsmoral.BlandAnställda。PÅ2000-taletÄRarbetsmoral ochatt男人trivspåhabbetdet som motiverar mestHosAnställda - AlltsåLineLönen,Som Man Skulele Kunna Tro。

Att InteLyckasFörlåtaVarandraPåverkarInte Bara deSoMärdirektberörda。Det Sprider Sig OchPåverkarMoralenHosAndraAnställdaSamtHelaFöretagetsProduktivitet。Zhetsplats Med Mycket Diskyter Kommunicerar Inte Effektivt。Detären negativ arbetsplats,och en som saknarbådeförtroendeochrikting.

ENSådan情况FörvärrasLättnärKänslorna.GörSigPåminda。DÅkan en controllig情况bli Kritisk。NärdänderKommerdinaBästaAnställdaTATLämnaFöretaget。de Kanske Inte eN var Inblandade i Dispyten;Att Arbeta i EnSådanMiljöRäckerFöratde skaifrågasätttaom de Verkligen Villfortsättaat arbetadär。

AlltFörlåtet - Vikten Av AttFörlåta

Detärbaragenomatförlåtavarandrasom dinaantälldakanUtvecklas personligen。Om de Kan Det - OchFörstdå - kanFöretagetutvecklas.。Det Spelar Ingen Roll OM DiscytenÄRMellanTvå人员IStädpersonalenellerMellanFöretagetsVD Och En Manager。en Kedja Bryts Vid DenSvagastlänken。attförlåtanågonbetyder Inte att att att at and mangodkännereller accepteraruppförandetsom orsakade问题。Det Betyder Helt Enkelt Att ManKommerÖverensOM ATTGÅVidare.FörAllas头骨。

Bookboons E-Kurarer

Bookboons Elektroniska Bibliotek.Har EttAntalLösningarSomFörbättraRdenaialaKpometensenHos DinaAnställda。Det Handlar Inte Bara OM ATTläraut.Tekniska Eller Avancerade Kunskaper -Socuma Kompetenser.ÄRytttsta vikt。IDagslägetÄRDECTECIELLTVIKTIGTATT DRA NYTTA AV E-KCARERFörATRATFöretagetShovAv Kunskaper。FördelenMeddet Elektroniska BibliotekÄRattällldakanbearetavarförsigeller i grupperföratlärasigi sin egen takt。Elektroniska Bibliotekersätterbeförbortrationellakurser ochföreläsningarsom Kostar Mer IBådeTidOch Pengar。Bookboons Elektroniska Bibliotek.VäxerHelaTiden OchÄRSfeektivaochprisvärdametoden。

Testa Bookboons Elektroniska Bibliotek Gratis!