innovationskraft De flesta组织者vill gärna se sina medarbetares kreativitet omsättas till nytänkande och innovation för att skapa ökad konkurrenskraft och större affärsframgång, men真主安拉vet inte riktigt hur man skall gå tillväga。Osäkerhet och risk kan skapa beslutsvånda。那ideEr kan möta motstånd och innovation kan misslyckas。Men det finns också sätt att skapa goda förutsättningar för ett framgångsrikt innovationsarbete。

För att lyckas krävs svar på några grundläggande frågor som:

Hur får man frfler goda idéer?
Vilka idéer bör man satsa på?
Vad krävs av en innovationsledare?

Drivkraften bakom所有创新är önskan att skapa och implementera något nytt。Att organisation och genomföra detta är innovationsledarens upppgift。

传统的ledarskap和传统的管理方法的fungerar inte alltid väl i miljöer som fokuserar på kreativitet och创新。它的经办人,它的灵感来自于它的指南än,它的斯蒂拉,它的ställa。Även om tur och lyckliga omständigheter kan inverka, är det ändå mänskliga egenskaper som fantasi, målmedvetenhet och social förmåga som till sär avgörande。我ett framgångsrikt innovationsarbete spelar därför en duktig innovationsledare en central roll。

Vad är det då som gör在创新sledare lyckas med sin uppgift?

我是utsträckning krävs samma egenskaper som hos真主安拉effektiva ledare。Att vara innovationsledare innebär dessutom Att man ställs inför särskilda utmaningar。Utöver att inspirera och organisera idéarbetet måste man kunna hantera osäkerhet och risk, befrämja kunskapsutbyte och idésamarbete, sälja en idé och engagera nyckelpersoner。

Arbetsgången brukar inbegripa några typiska steg:

我们有一张布告

innovationskraft Tänk igenom vad som skulle hända om idén förverkligas。
Vad förändras, vilken påverkan blr det och vilken nytta uppstår?别斯克里夫varför detta är en god idé och varför man bör gå vidare。感谢您的光临。

Utveckla konceptet

Vrid och vänd på idén。Samarbeta och begär synpunkter。
Sök之后,anknyt直到och inkorporera liknande idéer。

Utvärdera affärsmöjligheten och bygg allianser

Avgör den strategiska beydelsen。Värdera kund- eller användarnytta och uppskatta marknadpotential en。Bedöm kostnad och komplexitet。

Tala med både chefer och expert。De behöver veta och det är deras åsikter som avgör vad som händer med en idé。

Bredda perspektivet

innovationskraft Betrakta omgivningen。我的medveten om konkurrerande idéer och idéer som pekar i an annan riktning。Höj blicken och se framåt。Gör en egen framtidsprognos。
我realoptioner坦克。

Gör kalkylen och övertyga beslutsattare

Kvantifiera möjligheten i t.ex。Marknadsandel ellal enheter。Uppskatta投资ostnaden,并在弗拉姆提达kassaflödet。Identifiera och värdera realoptioner。Argumentera trovärdigt och ställ krav på åtgärder。

Staka ut vägen och领导了utvecklingen

实验,确定定位,网址välj väg。
Säkra financisieringen och anskaffa ressen。
斯卡帕订婚与热情。助教taten。

我所有的创新都来自芬兰自然förhoppningar om att omsätta goda idéer直到goda affärer。男人även om en ny product, tjänst eller affärsmodell misslslckas på marknaden, innebär det inte nödvändigtvis男人misslslckats som创新sledare。Däremot ökar sannolikheten för framgång när en god idé samlar kraften i en organisation och får kunskap, kreativitet och ledarskap samverka i ett producduktivt nyskapande。Det är så man lyckas som innovationsledare。

Läs mer om innovations sarbete i bokenInnovationskraft - Idékläck, Djuptänk och Framåtblick

innovationskraft